< หลักการออกแบบลายเซ็น | Signaturelucky.com - signaturelucky

หลักการออกแบบลายเซ็นมงคล

ขั้นตอนการออกแบบลายเซ็นให้เสริมดวงชะตาประกอบไปด้วย

 ใช้โหราศาสตร์ไทย  

หลายคนมีคำถามว่า ออกแบบลายเซ็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยด้วยหรอ แล้ว เกี่ยวกันอย่างไร

 ตอบคือ ไม่เกี่ยวค่ะ แต่จุดประสงค์ที่นำเอาโหราศาสตร์มาใช้กับการออกแบบลายเซ็น เพราะ โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราสามารถรู้จักธรรมชาติของตัวเราได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนิสัย ความคิด จิตใจ และ ความเป็นไปของชีวิต เมื่อเราผูกดวงวางลัคนาราศีเราก็จะเห็นแผนผังของดวงชะตาของเรา การที่เรารู้ถึงจริต นิสัยข้อดีข้อเสียของผู้ที่มาให้เราออกแบบลายเซ็นทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าลายเซ็นของคนๆนั้นควรจะปรับตรงไหน เพิ่มตรงไหน เป็นการนำโหราศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้บริการออกแบบลายเซ็น ซึ่ง นักออกแบบท่านอื่นๆจะนำมาใช้หรือไม่ใช้อันนี้เป็นส่วนของเขา แต่สำหรับอจเองมองว่า โหราศาสตร์ไทย เป็นพื้นฐานของศาสตร์ทุกศาสตร์ จึงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร ยกตัวอย่าง โหร หรือ ซินแสมีชื่อหลายท่านก็นำโหราศาสตร์มาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการนำศาสตร์ต่างๆมาใช้เพื่อจุดประสงค์คือ ต้องการเสริมปรับแก้ดวงชะตา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด  จึงสรุปว่า อจใช้โหราศาสตร์ไทยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการออกแบบลายเซ็น จุดประสงค์คือ ต้องการให้ได้ลายเซ็นที่เหมาะกับดวงชะตาผู้ใช้มากที่สุดค่ะ  

ศาสตร์ Graphology 

หลักการออกแบบลายเซ็นที่อาจารย์ใช้ เป็นหลักการที่ใช้กันในสากลนะคะ คำว่าสากลหมายถึง การยอมรับในหลายๆประเทศและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่อ้างอิงได้ มีสถาบันในระดับนานาชาติ ซึ่งมีนักออกแบบลายเซ็นบางท่านที่อาจจะตีความไปว่า เป็นหลักการที่อ้างเอาเอง หรือ ไม่มีอยู่จริง อุปโหลกบ้าง ก็ไม่ว่ากันเพราะเขาอาจไม่ได้ศึกษาลงลึกถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลายมือเขียน จริงๆ ถ้าจะต้องให้มานั้งอธิบายกับคนที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้มาเลยก็จะเป็นการเสียเวลา แต่เอาเป็นว่า คำว่าหลักสากล คือ การที่มีการบัญญัติคำขึ้นมา เพื่อใช้เรียกศาสตร์ต่างๆ ที่ ใช้กันในสากล  

ตัวอย่างเช่น 

fengshui ฮวงจุ้ย แม้จะมีจุดเริ่มต้นมาจาก ประเทศจีน  ในสากลก็บัญญัติใช้ศาสตร์นี้โดยเรียกว่า fengshui

Palmistry ศาสตร์เส้นลายมือ แม้จะเรียกในภาษาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่ใช้หลักการเดียวกัน

การออกแบบลายเซ็น เป็นแค่ 1 ใน graphology คือ การวิเคราะห์มนุษย์ผ่านรูปแบบการเขียน graphology เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่า ในประเทศไทยไม่มีคนที่ศึกษาเกี่ยวกับGraphology มากนัก แต่ในต่างประเทศมากมายที่ ศึกษาค้นคว้ากันมายาวนาน และมีการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน  ประเทศที่มีการศึกษา graphology อาทิเช่น ฝรั่งเศส เยอรมันรัสเซีย  อังกฤษ สหภาพโซเวียต อิตาลี และ สหรัฐอเมริกา ใน แถบบ้านเราก็จะมี อินเดีย และยังมีฟิลิปปินส์ที่ให้ความสนใจกับ Graphology  ดังนั้นที่ดิฉันบอกว่า ใช้หลักการสากลจึงหมายความว่า เป็นหลักการที่มีการนำใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ และ ถูกนำมาใช้ในองค์กรระดับชาติของแต่ละประเทศ  สำหรับใครที่มีความสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถ ทักมาคุยกันหลังไมค์ได้ค่ะ   

ทำไมจึงใช้หลักการออกแบบลายเซ็น หรือ Graphology มาใช้ในการออกแบบลายเซ็น 

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า Graphology คือการศึกษาวิเคราะห์ลายมือเขียนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผู้เขียน ถึงพฤติกรรม ความคิด ทักษะความสามารถ ความสนใจ รวมถึงปัญหาสุขภาพ การศึกษาค้นคว้า ลายมือเขียนจึงมีการเก็บรวบรวมรูปแบบการเขียนกับรูปแบบของพฤติกรรมแยกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเราทราบว่า ลายมือเขียนแบบไหนมีสถิติสูงที่จะมาจากคนที่มีลักษณะนิสัยความคิดคล้ายคลึงกัน ก็สามารถมีแนวโน้มที่จะคิดคล้ายๆกัน มีเป้าหมาย คล้ายกัน การออกแบบลายเซ็นจึงเป็นการนำเอารูปแบบของลักษณะลายมือเขียนตัวอักษร ที่ดีมาใช้กำหนดลักษณะของลายเซ็น เพื่อสะท้อนรูปแบบของลายเซ็นที่ดี เพราะลายมือเขียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมอง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนลายเซ็น เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากเจตนาของมนุษย์ ที่ปรุงแต่งสรรค์สร้างขึ้นมา เพื่อต้องการนำเสนอในสิ่งที่เขาต้องการให้คนอื่นเห็น จึงจะสรุปสั้นๆว่า หลักการที่อจใช้ คือ 1ภาคส่วนของ Graphology ที่ หลักใจความสำคัญคือ การศึกษาวิเคราะห์มนุษย์ผ่านรูปแบบการเขียนผ่านตัวหนังสือ และ มีการนำมาใช้กันในหลายๆประเทศ โดยบัญญัติคำขึ้นมาคือ graphology อ่านแบบภาษาไทยอ่านว่า กราฟิควิทยา  ซึ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีอ้างอิง อยู่ในวิกิพีเดีย หากใครสนใจลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะ แต่จะต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพราะศัพท์บางคำเป็นศัพท์เฉพาะ ค่ะต้องค่อยๆแปล

 ใช้การหาฤกษ์ยามมงคล 

 

ฤกษ์ยามมงคล ไม่ได้อยู่ในหลักการออกแบบลายเซ็น แต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้วิชาวางฤกษ์มาใช้กับการออกแบบลายเซ็นเป็นเรื่องผิด หรือ มั่วแบบที่นักออกแบบบางท่านกล่าวอ้าง เพียงเพราะเขาวางฤกษ์ไม่เป็น แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่สามารถวางฤกษ์ได้แล้วนำมาใช้ในการออกแบบลายเซ็นเป็นสิ่งที่ผิด หรือ กล่าวหาว่าเขามั่ว 

ใครที่เคยศึกษาโหราศาสตร์มาดีประมาณนึงคงทราบดีว่าฤกษ์ยามสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับดวงชะตาได้ในหลายๆด้าน และมีการนำมาใช้ในการกิจต่างๆตั้งแต่โบราณการทั้งในด้านพิธีทางศาสนา วิชาอาคม งานมงคลต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน หลายคนพอได้ฟังคำว่าฤกษ์มงคล ก็อาจคิดว่า คือฤกษ์ที่เราหากันได้ตามอินเทอร์เนตใช่ไหม คำตอบคือ ใช่แต่ฤกษ์มงคลประจำปีที่สามารถหาได้ในกูเกิล ไม่ใช่ฤกษ์ละเอียดลงลึกแต่อย่างไร แต่ในส่วนหลักวิชาฤกษ์ขอไว้เล่าในหัวข้อแยกวันหลัง จุดประสงค์ของการนำวิชาวางฤกษ์มาใช้ เพื่อให้เวลาที่ออกแบบลายเซ็น  ได้ความเป็นมงคล เพราะในตำราฤกษ์ช่วงเวลาที่ดี ย่อมก่อให้เกิดความมงคล และ เรื่องดีๆตามมาจึงเป็น เหตุผลที่มาว่าทำไมหลักการออกแบบของอาจารย์จึงมีการดูฤกษ์ 

สามพารท์ที่เล่ามาเป็นสามพารท์ของหลักการออกแบบลายเซ็นที่อาจารย์ใช้ออกแบบลายเซ็น โดยหลักๆคือการยึดหลักการออกแบบในสากลคือ graphology ส่วน โหราศาสตร์ไทย กับ การใช้ฤกษ์ อาจารย์ได้นำมาใช้เพื่อเสริมหลักการออกแบบลายเซ็น ซึ่งหากพิจารณาแบบถี่ถ้วนแบบใช้สติแล้ว จะเห็นว่า ศาสตร์ทั้งสามศาสตร์นั้นมีที่มาที่ไป และ มีประโยชน์กันคนละแบบ อาจารย์ในฐานะที่ศึกษาร่ำเรียนโหราศาสตร์มา เรียนวิชาฤกษ์ชั้นสูงมา ได้เห็นว่าสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการออกแบบลายเซ็นให้ได้ลายเซ็นที่ดีมีคุณภาพและยังเป็นมงคลต่อผู้ใช้ลายเซ็น อาจารย์จึงมองว่า การที่เรามีความรู้อยู่ที่ตัว ถ้าเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อลูกศิษย์ แล้วเหตุใดเราจะไม่นำความรู้ที่เรามีมาใช้นี้คือ จุดประสงค์หลักของการให้บริการ 

จุดประสงค์ที่อจอธิบายหลักการออกแบบลายเซ็นของตัวอาจารย์อย่างละเอียด ก็เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดี ผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้ ที่ดิสเครดิตบิดเบือนความเป็นจริง และที่สำคัญอาจารย์ตั้งใจลงบทความนี้เพราะว่าข้อมูลนี้จะอยู่บนอินเทอร์เนตไปตลอด ทำให้เมื่อเวลาที่มีคนสนใจต้องการศึกษาศาสตร์ลายเซ็นเขาได้ค้นหาข้อมูล อย่างน้อยบทความนี้ก็จะเป็นบทความที่มีประโยชน์ที่สามารถไกด์ไลน์เขาได้ว่า ต้องศึกษาไปในทิศทางใด  ไม่ใช่บทความที่ดิสเครดิตจ้องแต่จะทำลายบิดเบือนเพียงเพราะต้องการให้คนมาใช้บริการ แบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจ ที่ได้ลูกค้ามาใช้บริการด้วยการดิสเครดิตบิดเบือนความจริง 

สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหลักการออกแบบลายเซ็นของอจ.คงได้ข้อมูลคำตอบอย่างครบถ้วนดีแล้วอย่างไรแล้วก่อนตัดสินใจใช้บริการก็ลองศึกษาจากหลายๆที่ดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com