< วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpink ทำไมปังเว่อ - signaturelucky

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpink

1074 จำนวนผู้เข้าชม  | 


วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpink

 วิเคราะห์ลายเซ็นคนดัง

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpink ทำไมถึงปังระดับโลก

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpinl  ลายลิซ่า

 ลายเซ็นลิซ่า มี จุดที่ โดดเด่น ในลายเซ็น อยู่ 2 จุด คือ สัญลักษณ์รูปหัวใจ และ รูป ดาว สัญลักษณ์รูปหัวใจที่มาใส่แทน i จุดบนตัว ไอ เป็นรูปหัวใจทึบ หากคุณ สังเกตุดูตรงรูปหัวใจ คุณคิดว่า ระหว่าง หัวใจ โปร่ง กับ ทึบ ให้ความรู้สึกต่างกันหรือไม่ คำตอบคือ ให้ความรู้สึกแตกต่าง หัวใจทึบ บ่งบอกถึง ความชัดเจนความหนักแน่น และ ความรู้สึกที่เปี่ยมล้น 

ตำแหน่งที่สอง ที่ถัดมาจาก อักษรชื่อตัวแรก (L) จะเป็นตำแหน่งบริวาร

ตำแหน่ง L ตัวแรก เป็นตำแหน่ง ตัวตน ซึ่งหมายถึง ตำแหน่ง เจ้าของลายเซ็น  

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpinl  ลายลิซ่า

เมื่อหัวใจ มาอยู่ในตำแหน่ง บริวาร ส่งผลในเรื่อง การช่วยเหลือ ความรัก การสนับสนุน จาก แฟนคลับ ที่ให้ความสนใจ ชื่นชอบ และ รักลิซ่าอย่างท้วมท้น  

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpinl  ลายลิซ่า

 ตำแหน่งสุดท้าย คือ ตำแหน่ง ความสำเร็จ และ จุดเป้าหมายในชีวิต

มีสัญลักษณ์รูป ดาว ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ ของธาตุทั้ง 5 คือ ไฟ ดิน ลม น้ำ และ วิญญาณ เกิดเป็นความสมดุล เกิดเป็นพลังงานที่เกื้อกูล สัญลักษณ์ ดาว ยังเป็นสัญลักษณ์ แทน ชื่อเสียง ความโด่งดัง กระแส และยังสะท้อนความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีความพิเศษ มีแสงสว่าง เมื่อสัญลักษณ์รูปดาวไปอยู่ใน ตำแหน่งท้ายสุดของลายเซ็น ซึ่ง คือตำแหน่ง ความสำเร็จ เป้าหมาย และเส้นชัย จึงส่งผล ให้ lisa มี ความสำเร็จ เป็นที่รู้จัก จดจำ โดดเด่น มีประกาย  

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpinl  ลายลิซ่า

เส้นขีด ใต้ชื่อ lisa คือ เส้นธาตุดิน ส่งผลให้ ชีวิตทีฐานที่มั่นคง แข็งแรง และ มี ฐานสนับสนุน ซัพพอร์ท ยังสะท้อน ถึงความหนักแน่น ความชัดเจน ของ lisa เองด้วย

วิเคราะห์ลายเซ็น Lisa Blackpinl  ลายลิซ่า

อักษรตัวแรก ตัว L องศาของเส้น องศาเอียงเล็กน้อย

ในหลักการวิเคระห์ลายมือเขียน กล่าวไว้ว่า ลายมือที่มีองศาการเอียง หมายถึง การอลุ่มอล่วย การมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย และ สามารถปฏิบัติตามส่วนรวมได้อย่างลื่นไหล นั้นเอง ตัว L มีระยะความสูง ที่สุดในลายเซ็น แปลว่า ลิซ่า เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีเป้าหมาบที่ชัดเจน มองการไกล และ มักอดทนรอความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อ หรือ ล้มเลิกไปเสียก่อน ลายเซ็น ตัว L ที่พุ่ง สูง บ่งบอกว่า มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเปิดกว้าง และ ชัดเจน 

ลายเซ็น lisa มี องค์ประกอบ ที่ ครบถ้วน สมบูรณ์ และ ได้สัดส่วน ที่ พอดี ไปในทางเดียวกัน

Powered by MakeWebEasy.com