< วิเคราะห์ลายเซ็นนายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา - signaturelucky

วิเคราะห์ลายเซ็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

851 จำนวนผู้เข้าชม  | 


วิเคราะห์ลายเซ็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 วิเคราะห์ลายเซ็นคนดัง

วิเคราะห์ลายเซ็น นายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วิเคราะห์ลายเซ็น ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

วิเคราะห์ลายเซ็นนายก ในภาพ คือ ลายเซ็นที่ใช้ตั้งแต่รัฐประหารจนดำรงตำแหน่งทางการเมือง ป ปลาในชื่อ มีทั้ง เส้นโค้ง เส้นตรง มีมุมแหลม ถ้าพูดจริงๆ ลุงแกก็เป็นแบบปากร้ายแต่ลึกๆไม่ได้คิดอะไร แต่ถือเอาคำพูดตัวเองเป็นหลัก ประยุทธิเป็นคนเก็บอารมณ์ได้ แต่เก็บปากไม่ได้ เพราะ มีเส้นโค้งในวงกลมขนาดใหญ่ แปลว่า เป็นคนชอบคุยโว พูดไปได้เรื่อยๆ  

วิเคราะห์ลายเซ็น ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ลองดูความแตกต่างก่อนรัฐประหารและเป็นนายกรัฐมนตรี ลายเซ็นยังดูเส้นบาง ไม่มีพลัง ขนาดเล็ก ป ปลา ไม่มีมุมแหลม แบบที่ เซ็นในปัจจุบัน ซึ่งมันทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างตอนมีอำนาจในมือ และตอนที่ยังไม่มีอำนาจ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ในช่วงดำรงตำแหน่ง ลายเซ็น มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน และ นามสกุลก็สั้นลง ช่องของป ปลา ในขณะดำรงตำแหน่ง ปิด ชิดสนิท บ่งบอกถึง การเปิดรับที่ ไม่ได้เปิดรับเท่าไร ในขณะที่ป ปลาในช่วงก่อนดำรงตำแหน่ง มีช่องเปิดของเส้น นั้นคือการสะท้อนถึงการรับฟัง การเปิดใจ เชื่อใจ

วิเคราะห์ลายเซ็น ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 ลายเซ็นชื่อ มีเส้นเป็นวงกลมขนาดใหญ่ หมายถึง อารมณ์ ความคิด ภาวะตึงเครียด แต่ในแบบที่ 2 วงกลมหน้าม้วนกันเป็นวงกลมสนิท และด้านหลัง ก็มีเส้นวงกลมอีกวง ที่มีขนาดใหญ่นั้นหมายถึงการแบกรับปัญหาความกดดัน ความเครียดสะสม ยิ่งใหญ่มากก็แปลว่า มีมาก วงกลม ในลายเซ็น ขนาดของวงกลมคือตัวบอกปริมาณของอารมณ์คนเราว่า มีภาวะกดดันความเครียดมากแค่ไหน. ดังนั้นถ้าเราเทียบลายเซ็นประยุทธมาเรื่อยๆจะเห็นว่า วงกลมในลายเซ็นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เรื่อยๆ นั้นก็คือสภาวะสะสมของความเครียด 

ลายเซ็น นายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ตัว t bar มีขนาดไม่ต่ำแต่ก็ไม่สูง เส้นมุมตรง  องศาความเอียงของ ตัวอักษร ทำมุม ตรงตั้งฉาก แสดงถึง ความ ละเอียด ความมีวินัย และ การปรับตัวภายใต่แรงกฏดันได้ แต่ หากมองให้ดี ก็จะ เห็นเหมือนเดิมว่า แม้ในลายเซ็นภาษาอังกฤษ ก็ยังมี เส้นโค้งเป็นเส้นวงกลม ขนาดใหญ่อยู่ แต่ยังถือว่า รับมือได้

บทสรุป ลายเซ็นของประยุทธมีความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้ชัดๆคือ ขนาด ที่ใหญ่มากขึ้น ลายเซ็น สั้นลง  และเริ่มตัดกันไปมา ไม่มีทิศทาง เป็นระเบียบแบบช่วงแรก นั้นแปลว่า ตอนนี้ เขาเอง เริ่ม ไม่สามารถรับมือ กับปัญหา ได้มีประสิทธิภาพเท่าไรนัก และ หาทางออก ไม่ได้ ความตึงเครียด และความอดทนเริ่มหมดไป 

วิเคราะห์ลายเซ็น ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ลายเซ็น ปัจจุบันท่านนายกปรับหางให้ยาวขึ้นหากจะดูว่าท่านนายกจะดำรงตำแหน่งได้อีกนานไหม ก็จะบอกวิธีสังเกตุให้เล็กน้อยว่า ยิ่งลายเซ็นเริ่มสั้นลงเท่าไร นั้นหมายถึงวาระใกล้หมดลงไปเท่านั้น

วิเคราะห์ลายเซ็น ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เสริมนิดนึงก่อนจบ ในตำแหน่ง นามสกุลชื่อ หมายถึงบริวาร  ซึ่งในลายเซ็นในช่วงแรกๆ นามสกุลยังมีระเบียบมีขนาดเล็ก แต่ในช่วงหลัง นามสกุล ใหญ่และตัดพันกันวุ่นวาย หมายถึง บริวาร เริ่มมีความขัดแย้งและ บริหารไม่ได้ นี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ แล้วเราค่อยมาดูว่า จะเป็นจริงแท้เช่นไร 

Powered by MakeWebEasy.com